Có gì mới

  1. Trang đầu
  2. Có gì mới
  3. Hoạt động ngoại khóa: Buổi Quizrally đã được tổ chức.

Hoạt động ngoại khóa: Buổi Quizrally đã được tổ chức.

Hôm nay là ngày hoạt động ngoại khóa.
Các học sinh đã khám phá Ikebukuro, tìm các câu trả lời cho câu hỏi quiz.
Thời tiết cũng rất đẹp, mọi người đều đã tươi cười trải qua một ngày vui vẻ.