Có gì mới

  1. Trang đầu
  2. Có gì mới
  3. Buổi giao lưu với sinh viên đại học người Nhật đã được tổ chức

Buổi giao lưu với sinh viên đại học người Nhật đã được tổ chức

Học viện chúng tôi đã tổ chức buổi giao lưu với sinh viên đại học Nhật lần thứ 3 tại trường.
Các học sinh, tuy mới đầu đã rất hồi hộp, căng thẳng, nhưng đã nhanh chóng chở thành bạn của nhau, nói chuyện bằng tiếng Nhật vui vẻ và có một thời gian tuyệt vời.
Gửi tới các sinh viên Nhật,
Cám ơn các bạn đã tạo điều kiện cho học sinh của học viện có điều kiện sử dụng tiếng Nhật.