Có gì mới

  1. Trang đầu
  2. Có gì mới
  3. Ảnh quang cảnh bữa tiệc buổi tối mùa hè đã được upload.

Ảnh quang cảnh bữa tiệc buổi tối mùa hè đã được upload.

Học sinh và các thầy cô giáo vừa ăn những món ăn ngon do mọi người cùng đóng góp, vừa nói chuyện vui vẻ.
Một ban nhạc của cả học sinh và các thầy cô giáo đã được thành lập đặc biệt cho bữa tiệc. Ban nhạc lên biểu diễn và nhận được tràng vỗ tay ủng hộ rất lớn của tất cả những người tham gia.