Có gì mới

  1. Trang đầu
  2. Có gì mới
  3. Về việc đối ứng với Đại động đất miền Đông nước Nhật

Về việc đối ứng với Đại động đất miền Đông nước Nhật

Đối ứng với với động đất xảy ra vào ngày 11/3/2011, lễ Khai giảng tháng 4 đã được chuyển sang Thứ năm ngày 16/5.
Chúng tôi xin được chân thành chia buồn với những nạn nhân, những người ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi trận động đất lần này.