Có gì mới

  1. Trang đầu
  2. Có gì mới
  3. Ảnh thăm quan Kamakura đã được upload

Ảnh thăm quan Kamakura đã được upload

Học sinh học viện đã đi thăm quan Kamakura trong một ngày.
Các học sinh đã viết thẻ nguyện ước tại đền Tsurugaoka Hachiman-gu, rửa các đồng tiền tại đền Zeniaraibenten (tiền sẽ tăng thêm!), và đi ngắm tượng Phật khổng lồ.
Mọi người đã đi bộ rất nhiều, và cũng đã cầu xin nhiều điều.