Có gì mới

  1. Trang đầu
  2. Có gì mới
  3. Về việc bắt đầu khai giản lại lớp học

Về việc bắt đầu khai giản lại lớp học

Hiện nay tình trạng khẩn cấp đã được hũy bỏ, các yêu cầu ngừng hoạt động của thủ đô Tokyo đã được nới lỏng, từ ngày 01 tháng 06 đã bước qua giai đoạn thứ 2.
Vì vậy, Học viện chúng tôi từ ngày 08 tháng 06 sẽ bắt đầu khai giản lại một phần lớp học.
Sau khi bắt đầu lại lớp học để giảm lây nhiễm bệnh Corona Virus, Học viện sẽ thực hiện các biện pháp sau đây:

  1. Hiện tại, Học viện sẽ định ngày học tại Học viện và học qua Online, sẽ phân chia số lượng học sinh đến Trường, và sẽ đảm bảo khoảng cách giữa chổ ngồi cho các học sinh học tại lớp.
  2. Điều chỉnh vị trí các bàn trong lớp học tránh tình trạnh các học sinh ngồi đối diện với nhau.
  3. Kiểm tra và điều chỉnh cách hệ thống thông gió của các lớp học.
  4. Cài đặt chất khử trùng tay tại các lớp học
  5. Trong giờ học giáo viên và học sinh phải đeo khẩu trang.
  6. Yêu cầu các học sinh trước khi tới Trường đo nhiệt cơ thể, nếu nhiệt độ quá 37 độ yêu cầu ở nhà không được tới Trường.