Có gì mới

  1. Trang đầu
  2. Có gì mới
  3. Quang cảnh ngày lễ tốt nghiệp đã được upload.

Quang cảnh ngày lễ tốt nghiệp đã được upload.

Năm nay, lễ tốt nghiệp đã được kỉ niệm thành công, an toàn. Do ảnh hưởng của trận đại động đất miền Đông nước Nhật, trong một thời gian, việc tổ chức lễ tốt nghiệp đã bị cho là có thể gây nguy hiểm. Tuy nhiên, ngày tốt nghiệp, rất nhiều học sinh tốt nghiệp đã đến tập trung. Khi nhìn gương mặt vui tươi của các học sinh, giáo viên và nhân viên học viện đều cảm thấy rất vui vì đã có thể tổ chức lễ tốt nghiệp.